Deklaracja dostępności Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu:

Zespół Szkól i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022.03.21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Smolińska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625 89 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu
 • Adres: ul. Agrykola 6 82-300 Elbląg
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 55 625 87 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu przy ul. Sienkiewicza 4.

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Sienkiewicza i wejście boczne od ul. Kościuszki.
 2. Wjazd do budynku od strony głównego wejścia przez bramę od ul. Wspólnej.
 3. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście główne przez rozsuwane drzwi, które są oznaczone jaskrawymi taśmami dla osób słabo widzących.
 6. Wejście główne nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarze nie posiadają barierek.
 7. Schody prowadzące na wyższe piętra są oznakowane jaskrawymi pasami.
 8. W budynku znajduje się winda prowadząca na wszystkie kondygnacje.
 9. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 10. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 11. W budynku w Sekretariacie szkoły znajduje się pętla indukcyjna, nie ma informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 12. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 13. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu ul. Agrykola 6, 82-300 Elbląg.

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia: - wejście główne od ul. Sienkiewicza, wejście boczne od ul. Wspólnej, wejście od strony boisk ul. Agrykola.
 2. Wjazd do budynku od strony głównego wejścia przez bramę od ul. Agrykola.
 3. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy wejściu bocznym od ul. Wspólnej).
 4. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście główne przez  drzwi, które są oznaczone jaskrawymi taśmami dla osób słabo widzących.
 6. Wejście główne nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarze nie posiadają barierek.
 7. Schody prowadzące na wyższe piętra są oznakowane jaskrawymi pasami.
 8. W budynku znajduje się winda prowadząca na sale gimnastyczne (od piwnicy do I piętra).
 9. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 10. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 12. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 13. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu
Hala ZSiPS MOS ul. Kościuszki 77a

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne od strony ul. Kościuszki: 1 na parterze, 1 na pierwszym piętrze, bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyjścia ewakuacyjne: 4 na parterze, 2 na piętrze – bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dojazd do budynku: od ul. Kościuszki (obok toru Kalbar), od ul. Agrykola 6 (Internat ZSiPS).
 3. Na parkingach wyznaczono po 1 miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wejścia główne są oznaczone jaskrawymi taśmami dla osób słabowidzących.
 5. Wejście główne nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarze nie posiadają barierek.
 6. Schody prowadzące na wyższe piętra są oznakowane jaskrawymi pasami.
 7. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 10. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 11. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu
Sala ZSiPS MOS ul. Saperów 14G

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne od strony ul. Kościuszki: 1 na parterze, 1 na pierwszym piętrze, bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyjścia ewakuacyjne: 4 na parterze, 2 na piętrze – bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dojazd do budynku: od ul. Kościuszki (obok toru Kalbar), od ul. Agrykola 6 (Internat ZSiPS).
 3. Na parkingach wyznaczono po 1 miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wejścia główne są oznaczone jaskrawymi taśmami dla osób słabowidzących.
 5. Wejście główne nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarze nie posiadają barierek.
 6. Schody prowadzące na wyższe piętra są oznakowane jaskrawymi pasami.
 7. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 10. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 11. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu
Pawilon socjalny ZSiPS MOS ul. Saperów 14G

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne od strony boiska bieżni – bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyjścia ewakuacyjne: 2 – bez przystosowań dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dojazd do budynku: od ul. Saperów.
 3. Na parkingu wyznaczono 1 miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Wejścia główne są oznaczone jaskrawymi taśmami dla osób słabowidzących.
 5. Wejście główne nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarze nie posiadają barierek.
 6. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w lewej części pawilonu, patrząc w stronę bieżni.
 7. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 9. W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 10. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 
Osoba odpowiedzialna za treść:admin_zsips
 
Ostatnia aktualizacja:06 / 04 / 2022
 
Opublikowano:15 / 03 / 2022