flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/20 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Nabór dla absolwentów szkół podstawowych

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

języka polskiego, biologii

klasa integracyjna       humanistyczno-psychologiczna 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

matematyki, geografii

klasa sportowa – piłka nożna
1 27 sportowa - piłka nożna*

biologii, geografii

klasa sportowa – piłka ręczna
1 27 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 14/2018/2019 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

 

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka ręczna

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka nożna

 

Nabór dla absolwentów gimnazjum

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

języka polskiego, biologii

klasa integracyjna       humanistyczno-psychologiczna 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

matematyki, geografii

klasa sportowa – piłka nożna
1 27 sportowa - piłka nożna*

biologii, geografii

klasa sportowa – piłka ręczna
1 27 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 14/2018/2019 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

 

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka ręczna

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka nożna

 

Zarządzenie nr 14/2018/2019
Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu z dnia 25 lutego 2019
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

 

 

Góra