Klauzula obowiązku informacyjnego:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu z siedzibą przy ul. Agrykola 6, tel. 55 625 87 81 adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr tel. 55 625 68 08/ 55 625 68 00.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, o których mowa w art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządnie powiatowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 4. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 5. Podanie danych osobowych jest: - obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, - dobrowolne, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  • o dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  • o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
  • o złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Artur Gronek
e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 55 625 68 08

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Maria Drezner
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel: 55 625 68 00