Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

mgr Hanna Szuszkiewicz

 

Wicedyrektorzy

mgr Ewelina Deja

mgr Barbara Jarosz

mgr Małgorzata Lewicka

 

 

Pedagog

mgr Marta Misterkiewicz

 

Pedagog specjalny

mgr Dorota Browarczyk

mgr Beata Pielech

 

Psycholog

mgr Dorota Browarczyk

 

Rewalidacja

mgr Mariola Karczewska

mgr Beata Pielech

mgr Anna Ptaszek

mgr Katarzyna Szulc

mgr Lidia Ścibisz

mgr Ewa Wechterowicz

 

Bibliotekarz

mgr Mariola Karczewska

mgr Małgorzata Urban

 

Nauczyciele wspomagający

mgr Dorota Czerniak

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Agnieszka Koczerga

mgr Monika Kownacka - Adamska

mgr Patrycja Machelska

mgr Małgorzata Mularska

mgr Anna Ptaszek

mgr Lidia Ścibisz

mgr Anetta Wiśniewska

 

NAUCZYCIELE

Język polski

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Justyna Glaubert

mgr Iwona Hul

mgr Patrycja Majerska

mgr Grażyna Stodulska

mgr Paulina Żuralska

 

Język angielski

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Anna Greń

mgr Monika Kogut

mgr Jolanta Bilska - Rydzińska

mgr Anna Kalkowska

 

Język niemiecki

mgr Anita Gańko

mgr Monika Kownacka-Adamska

 

Język hiszpański

mgr Marta Korotkiewicz-Polak

mgr Michał Pawłowicz

 

Matematyka

mgr Wioletta Antosiak

mgr Barbara Jarosz

mgr Szymon Kaźmierowski

mgr Anna Konecka

mgr Grzegorz Zyśk

 

Historia i Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Małgorzata Mularska

mgr Katarzyna Hołowińska

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Wiesława Łukomska

mgr Janina Mazuś

mgr Karolina Michalak

 

Biologia

mgr Anna Chaberek

mgr Magdalena Łępicka

mgr Beata Pielech 

 

Geografia

mgr Magdalena Jankun

mgr Anna Kowal

mgr Karolina Michalak

mgr Dorota Szocik

mgr Aleksandra Zdanowicz

 

 Fizyka

mgr Joanna Kochanowska

mgr Monika Kownacka-Adamska

 

Chemia

mgr Ewa Banach

mgr Magda Banach

mgr Anna Chaberek

 

Religia

mgr Małgorzata Urban

 

Wychowanie fizyczne

mgr Adam Albertowicz

mgr Marta Czapla

mgr Dawid Diffenbach

mgr Bartłomiej Florek

mgr Tomasz Gadaj

mgr Aleksandra Garczarczyk

mgr Arnold Goliszewski

mgr Mariusz Przebieg

mgr Karol Przybyła

mgr Wojciech Samulewski

mgr Adam Urbanowicz

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Aleksandra Zdanowicz

 

Informatyka

mgr Agata Jargieła

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tamara Grucelska

 

Filozofia

mgr Paulina Żuralska

 

Muzyka

mgr Aleksandra Iwanicka