Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych

mgr Hanna Szuszkiewicz

 

Wicedyrektorzy

mgr Justyna Glaubert

mgr Barbara Jarosz

mgr Małgorzata Lewicka

 

 

Pedagog

mgr Beata Pielech

 

Psycholog

mgr Dorota Browarczyk

 

Rewalidacja

mgr Ewa Wechterowicz

mgr Dorota Browarczyk

 

Bibliotekarz

mgr Katarzyna Popielarczyk

 

Nauczyciele wspomagający

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Dorota Czerniak

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Iwona Hul

mgr Agnieszka Koczerga

mgr Monika Kownacka - Adamska

mgr Małgorzata Mularska

mgr Anna Ptaszek

mgr Anetta Wiśniewska

 

NAUCZYCIELE

Język polski

mgr Bożena Balbuza

mgr Katarzyna Gdaniec

mgr Iwona Hul

mgr Paulina Żuralska

 

Język angielski

mgr Dorota Gorczyńska - Gadaj

mgr Monika Kogut

mgr Jolanta Bilska - Rydzińska

mgr Anna Kalkowska

 

Język niemiecki

mgr Anita Gańko

mgr Monika Kownacka-Adamska

 

Język hiszpański

dr Sylwester Stanicki

 

Matematyka

mgr Wioletta Antosiak

mgr Barbara Jarosz

mgr Szymon Kaźmierowski

mgr Grzegorz Zyśk

 

Historia i Wiedza o społeczeństwie

mgr Agnieszka Borowiecka

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Małgorzata Mularska

mgr Katarzyna Hołowińska

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Gabryś

mgr Karolina Michalak

 

Biologia

mgr Anna Chaberek

mgr Magdalena Łępicka

mgr Beata Pielech 

 

Geografia

mgr Karolina Michalak

dr Sylwester Stanicki

mgr Hanna Zagor

 

Fizyka

mgr Martyna Chmielewska

mgr Joanna Kochanowska

mgr Monika Kownacka-Adamska

 

Chemia

mgr Magda Banach

mgr Anna Chaberek

 

Religia

ks. Michał Semeniuk

mgr Małgorzata Urban

 

Wychowanie fizyczne

mgr Marta Czapla

mgr Tomasz Gadaj

mgr Aleksandra Garczarczyk

mgr Arnold Goliszewski

mgr Władysław Obrębski

mgr Mariusz Przebieg

mgr Karol Przybyła

mgr Przemysław Marusa

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Beata Pielech

 

Informatyka

mgr Agata Jargieła

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Hołowińska

 

Filozofia

mgr Paulina Żuralska

 

Muzyka

mgr Aleksandra Iwanicka