MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY „Planeta Ziemia w naszych rękach"

28.05.24 r. w naszej szkole odbył się pierwszy Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Planeta ziemia w naszych rękach". Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych i przyrodniczych oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. W konkursie brały udział klasy ósme szkół podstawowych. Spotkanie miało na celu wspólną zabawę, w czasie której została wyłoniona najlepsza szkoła w dziedzinie ekologii. Wszyscy uczestnicy wyszli z upominkami oraz dyplomami. Dla zwycięzców przygotowane zostały nagrody – zarówno dla szkoły, jak i dla młodzieży.

Samorząd Uczniowski

 22 kwietnia – DZIEŃ ZIEMI W IV LO  22 kwietnia – DZIEŃ ZIEMI W IV LO  22 kwietnia – DZIEŃ ZIEMI W IV LO

Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone 22 kwietnia w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.
Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.
Z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs ekologiczny dla klas pierwszych. Spotkanie miało na celu wspólną zabawę, w czasie której została wyłoniona klasa najlepsza w dziedzinie ekologii. Dla zwycięzców przygotowane zostały dyplomy oraz nagrody.
Naszymi ekspertami w dziedzinie ekologii została klasa 1a.

Samorząd Uczniowski


Światowy Dzień Zwierząt (ang. World Animal Day) – święto obchodzone corocznie 4 października w dzień wspominania w Kościele powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii.

Św. Franciszek w stosunku do człowieka i przyrody wyrzekł się chęci dominacji oraz wyznawał ideę braterstwa wszystkich stworzeń. Głosił, że wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na charakter, poglądy, narodowość, stan majątkowy i każdy, kto prosi o pomoc, wróg czy przyjaciel powinien być wysłuchany i przyjęty.

Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt (World Animal Week) trwający do 10 października.

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku.

Podczas obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. Rokrocznie podczas Światowego Tygodnia Zwierząt TOZ zachęca do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach Dni Otwartych Drzwi.

 SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA2023  SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA2023  SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA2023

W tym roku mamy wyjątkowy finał Akcji Sprzątania Świata, ponieważ od pierwszego zebranego worka śmieci mija dokładnie 30 lat.
15.09.2023 uczniowie klas pierwszych wzięli aktywny udział w akcji.