mLegitymacja  mLegitymacja  mLegitymacja

Szanowni Państwo,

ZUS chce poinformować, że od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista posiada elektroniczną legitymację emeryta-rencisty tzw. mLegitymację, a od 9 stycznia 2023 r. jest ona dostępna w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Istnieje  możliwości korzystania z wersji elektronicznej legitymacji, dzięki której można:

  • potwierdzić, że jest się emerytem lub rencistą,
  • udowodnić, że ma się prawo do świadczeń zdrowotnych,
  • skorzystać z ulg, które przysługują emerytom lub rencistom (np. zniżek do biletów).

Więcej informacji można znaleźć w załączonej ulotce oraz na naszej stronie ZUSu.

 Dzień Nauczyciela  Dzień Nauczyciela  Dzień Nauczyciela

17 października 2022 r .uroczyście obchodziliśmy Dzień Nauczyciela i XV – lecie Klubu „ Retro" . Z tej okazji odbyło się spotkanie byłych nauczycieli ze Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Dzięki wsparciu finansowemu Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek Sportowych , za które dziękujemy, spędziliśmy miłe popołudnie w restauracji „WIARUS".

Pani Dyrektor Hanna Szuszkiewicz podziękowała za wszystkie lata pracy, zaangażowanie i serce włożone w wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.
Życzyła nam wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. Wyraziła gotowość pomocy i wsparcia w dalszej działalności naszego Klubu.

Krystyna Piotrowska

„Los przybywa niewzruszony
i nikt nie może przed nim uciec....."

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Krystyny Piotrowskiej, wieloletniej nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym, Studium Nauczycielskim, IV Liceum Ogólnokształcącym a także nauczyciela akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Pracę pedagogiczną rozpoczęła w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu w 1967 roku. W tym samym budynku przy ulicy Pocztowej 2, 17 lat wcześniej, bo w 1950 roku zaczynała naukę w klasie I Ogólnokształcącej Szkoły Stopnia Podstawowego i Licealnego pod patronatem TPD.
Po studiach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powróciła do swojej macierzystej szkoły, ale już do I LO jako nauczycielka matematyki. W 1984 r. podjęła pracę w ówczesnym Studium Nauczycielskim a następnie w IV Liceum Ogólnokształcącym, gdzie pracowała (na pełnym etacie) do 1997 roku, a po przejściu na emeryturę w niepełnym wymiarze godzin do 2002 roku.

Prof. Krystyna Piotrowska była wspaniałym człowiekiem, pedagogiem i wychowawcą. Zapisała się na zawsze w pamięci swoich uczniów, koleżanek i kolegów. Wspominamy Ją jako skromną, pogodną i ciepłą osobę, mającą dużo życzliwości dla każdego ucznia. Była człowiekiem wielkiego serca. Miała dar przekazywania wiedzy matematycznej w sposób jasny i zrozumiały, nawet dla humanistów, o czym świadczyły wyniki egzaminu maturalnego z matematyki.

Na zawsze zapamiętamy Jej pogodny uśmiech, sympatyczne rozmowy w czasie przerw w pokoju nauczycielskim i oczywiście wycieczki, które organizowała dla emerytowanych nauczycieli z Klubu „Retro" przy IV LO. Dzięki Niej zwiedziliśmy pół Europy i najciekawsze regiony naszego kraju.

Wspaniałe były te wrześniowe wyprawy turystyczne połączone ze zwiedzaniem zabytkowych obiektów, budowli, muzeów w różnych regionach Polski. A do tego jeszcze...... wieczory w teatrze, koncerty i inne atrakcje ! Jej ostatnia propozycja ( z 2020 r.) dotyczyła rejonu południowej Polski.... już nie zostanie zrealizowana !

Odejście Osoby tak godnej szacunku, jaką była Krystyna Piotrowska, bardzo nas poruszyła. Nie znamy słów, aby wyrazić co czujemy! Pozostały nam tylko łzy. Będziemy Ją zawsze wspominać z wdzięcznością i szacunkiem.

W żalu łączymy się z Rodziną Zmarłej Koleżanki. Pamięć o Niej pozostanie w naszych sercach. Dziś wyrażamy wdzięczność, że mogliśmy razem pracować, podróżować, smucić się, radować....

Rodzinie i Bliskim wyrażamy szczere wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 10 października br. o godz. 12.30 w Kościele pw. św. Brunona przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 13.00. Pożegnanie śp. Krystyny Piotrowskiej odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym Dębica w Elblągu przy Starym Domu Pogrzebowym ok. godz. 14.00

Bożena Kamińska

 7.03. 2022 r. zmarła prof. Jadwiga Sobierańska  7.03. 2022 r. zmarła prof. Jadwiga Sobierańska  

Słowa wydają się niewystarczające, aby wyrazić smutek, jaki czujemy z powodu śmierci naszej Koleżanki Jadwigi Sobierańskiej, nauczycielki metodyki nauczania początkowego w Studium Nauczycielskim w latach 1979-1989. Była świetnym pedagogiem, dydaktykiem oraz serdeczną koleżanką, zawsze uczynną, gotową do pomocy. Trudno jest pisać o Jadwidze w czasie przeszłym i trudno jest powiedzieć, żegnaj Jadziu. W imieniu koleżanek i kolegów pożegnał Zmarłą Stanisław Pestka, b. dyrektor Studium Nauczycielskiego.

Bożena Kamińska

 Jesienne spotkanie Klubu Retro  Jesienne spotkanie Klubu Retro  Jesienne spotkanie Klubu Retro

21 października 2021 r. jak zwykle w gościnnych progach IV LO odbyło się nasze spotkanie. Po prawie dwóch latach (spowodowane pandemią) mogliśmy się ponownie się zobaczyć, porozmawiać, powspominać i poznać nową jednostkę oświatową, jaką od 1 września br. jest Zespól Szkół i Placówek Sportowych, w skład którego wchodzą: SP Nr 3, IV LO i MOS. Zaproszenie na spotkanie przyjęły: Hanna Szuszkiewicz – Dyrektor ZSiPS oraz Kamila Boros i Barbara Jarosz – wicedyrektorki IV LO. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy Pani dyr H. Szuszkiewicz, która przedstawiła organizację nowej szkoły oraz wizję dalszego rozwoju zmierzającego do powołania Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz utworzenia klas dla przyszłych paraolimpijczyków.
Panie Dyrektorki zapewniły nas o swoim wsparciu działań, jakie będzie podejmować Klub Retro.
Ponadto były wspomnienia....wspomnienia...,tym milsze, że dotyczyły m.in. lat szkolnych Pani H. Szuszkiewicz (Margol), absolwentki Studium Nauczycielskiego.
Miło nam było słuchać, jak serdecznie i ciepło wspominała swoich nauczycieli, tych obecnych i nieobecnych na spotkaniu.
Było to pięknie spędzone popołudnie.
Dziękujemy za to Dyrekcji ZSiPS.

7 stycznia 2021 r. zapamiętamy się jako bardzo smutną datę. W tym dniu zmarło dwóch byłych pracowników Studium Nauczycielskiego i IV Liceum Ogólnokształcącego.
Pani Teresa Wilkowska była długoletnim kierownikiem internatu przy SN, a następnie przy IV LO. Była świetnym organizatorem. Starała się, by internat stał się drugim domem dla mieszkających tam dziewcząt.
Pani Cecylia Sarnowska była cenionym pracownikiem administracyjnym. Przepracowała w szkole 25 lat. Zapamiętamy Ją jako osobę ciepłą, pogodną, zawsze chętną do pomocy, lubianą zarówno przez młodzież, jak i pracowników szkoły.

Bożena Kamińska