IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej powstało na bazie szkoły o profilu pedagogicznym, która przygotowywała kadrę do przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Oto kalendarz ważniejszych wydarzeń z 52 lat historii szkoły.

Rok 1950 - powołanie trzyletniego Liceum Wychowawczyń Przedszkoli, ktróry mieścił się w budynku obecnego Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej. Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Felicja Janiszewska, a następnym mgr Witold Fryde.

Rok 1951 - rozpoczęcie pracy internatu LWP w odremontowanym budynku przy ul. Słonecznej.

Rok 1954 - przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Królewieckiej, w którym mieściło się i do tej pory funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące.

 Klasy Liceum Wychowawczyń Przedszkoli przed budynkiem IILO Klasy Liceum Wychowawczyń Przedszkoli przed budynkiem IILO  

Rok 1957 - przekształcenie LWP na Liceum Pedagogiczne oraz wydłużenie nauki początkowo do 4 a następnie do 5 lat zakończonej egzaminem dojrzałości.

Rok 1964 - objęcie funkcji dyrektora szkoły przez pana mgr Mariana Stężałę.

 mgr Marian Stężała   

Rok 1967 - zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Zostaje nim mgr Aleksander Bogusz, który pełni tę funkcję przez 20 lat.

 mgr Aleksander Bogusz   

Rok 1973 - kwiecień - nadanie szkole imienia Komisji Edukacji Narodowej.

Rok 1973 - wrzesień - powołanie na bazie Liceum Pedagogicznego Studium Wychowania Przedszkolnego z dwoma kierunkami: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Rok 1976 - zorganizowanie Filii Studium Wychowania Przedszkolnego w Kwidzynie.

Rok 1981 - przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Sienkiewicza 4.

Rok 1984 - przemianowanie Studium Wychowanie Przedszkolnego na Studium Nauczycielskie. 4 lata nauki kończące się egzaminem dojrzałości oraz 2 lata nauki na kierunkach (do wyboru) wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe i wychowanie fizyczne kończące się egzaminem dyplomowym. Utworzenie internatu Studium Nauczycielskiego przy ul. Puławskiego (obecnie Bursa).

Rok 1987 - przejście dyrektora Aleksandra Bogusza na emeryturę. Powołanie mgr Stanisława Pestki na dyrektora szkoły.

mgr Stanisław Pestka   

Rok 1990 - obchody 40 lecia istnienia szkoły. Nadanie Studium Nauczycielskiemu imienia Komisji Edukacji Narodowej i ufundowanie przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru.

 obchody 40 lecia Studium Nauczycielskiego oraz sztandar SN obchody 40 lecia Studium Nauczycielskiego oraz sztandar SN obchody 40 lecia Studium Nauczycielskiego oraz sztandar SN

Rok 1991 - Utworzenie na bazie Studium Nauczycielskiego Zespołu Szkół Pedagogicznych w skład którego weszło 2-letnie Studium Nauczycielskie i IV Liceum Ogólnokształcące.

 Szkoła w latach 90-tych Szkoła w latach 90-tych Szkoła w latach 90-tych

Rok 1992 - Przejście dyrektora Stanisława Pestki na emeryturę. Powołanie dra Edwarda Murdzi na dyrektora Zespołu Szkół Pedagogicznych.

 dr Edward Murdzia   

Rok 1994 - czerwiec - nadanie Liceum Ogólnokształcącemu imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz ufundowanie przez Radę Rodziców nowego sztandaru.

 sztandar IV Liceum Ogólnokształcącego sztandar IV Liceum Ogólnokształcącego sztandar IV Liceum Ogólnokształcącego

Rok 1994 - wrzesień - likwidacja Zespołu Szkół Pedagogicznych i utworzenie samodzielnego IV Liceum Ogólnokształcącego. Powołanie dra Henryka Horbaczewskiego na dyrektora szkoły. Po raz pierwszy dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu.

 dr Henryk Horbaczewski   

Rok 1999 - ponowne wygranie konkursu na dyrektora szkoły i rozpoczęcie drugiej kadencji przez dra Henryka Horbaczewskiego.

Rok 2002- przekształcenie 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego na 3 letnie Liceum Ogólnokształcące.

Rok 2004 - czerwiec - rozpoczęcie trzeciej kadencji przez dra Henryka Horbaczewskiego jako dyrektora szkoły.

Rok 2004 - październik - obchody X-lecia szkoły.

 Obchody X-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego Obchody X-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego Obchody X-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego

Rok 2005 - zakończenie remontu szkoły. Budynek szkoły został ocieplony i otrzymał nową, kolorową elewację.

Rok 2006 - otwarcie ogrodu ekologiczno-dydaktycznego.

 Ogród ekologiczno-dydaktyczny Ogród ekologiczno-dydaktyczny Ogród ekologiczno-dydaktyczny

Rok 2007- otwarcie Izby Tracycji Szkoły.

 Otwarcie Izby Tradycji Otwarcie Izby Tradycji Otwarcie Izby Tradycji

Rok 2009 - przejście dyrektora dra Henryka Horbaczewskiego na emeryturę. W wyniku wygranego konkursu dyrektorem szkoły zostaje dr Sylwester Stanicki dotychczasowy wicedyrektor. Na wicedyrektora powołana zostaje mgr Wioletta Antosiak.

Rok 2011 – otwarcie ścianki wspinaczkowej w hali IV Liceum Ogólnokształcącego

 Ścianka wspinaczkowa Ścianka wspinaczkowa Ścianka wspinaczkowa

Rok 2011 – powołanie przy szkole  Stowarzyszenia WiDOK działającego na rzecz rozwoju placówki

 Stowarzyszenie Widok Stowarzyszenie Widok  

Rok 2011 – przejęcie przez IV Liceum Ogólnokształcące Experimentarium  Elbląskiego - laboratorium informatyki i robotyki oraz fizyki, a w 2012 roku otwarcie laboratorium przyrodniczego.

 Laboratorium Laboratorium Laboratorium

Rok 2012 – doprowadzenie i uruchomienie światłowodu i bezprzewodowego Internetu

 Światłowód Światłowód  

1 września 2012 - utworzenie pierwszej klasy integracyjnej

1 września 2014 - rozpoczęcie drugiej kadencji przez dra Sylwestra Stanickiego jako dyrektora szkoły.

Uruchomienie windy dla osób niepełnosprawnych.

 Uruchomienie windy dla niepełnosprawnych Uruchomienie windy dla niepełnosprawnych Uruchomienie windy dla niepełnosprawnych

10 października 2014 - jubileusz XX lecia szkoły

 XX-lecie szkoły XX-lecie szkoły XX-lecie szkoły

 

2014/2015
Stowarzyszenie Widok rozwiązuje swoją działalność.

 

1 września 2016 utworzenie klasy sportowej o profilu piłka ręczna

pr

Rok 2016- otrzymanie certyfikatu szkoły „WF z Klasą"

Schowek-5

Rok 2016- rozpoczęcie funkcjonowania Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Ręcznej.

1 września 2017 utworzenie klasy sportowej o profilu piłka nożna

pn

Wrzesień 2017- październik 2019, realizacja międzynarodowego projektu ERASMUS+

 Flagi Flagi Flagi

Rok 2017- X-lecie Klubu Retro

 Retro Retro  

Rok 2017- srebrny certyfikat ogrodu dydaktycznego

Schowek-11

Rok 2018-styczeń- Nagroda Prezydenta Elbląga w kategorii „Ochrona Środowiska"

 Nagroda Nagroda Nagroda

Rok 2018-wrzesień- otrzymanie certyfikatu językowego Insta. Ling

Schowek-7

Rok 2018-wrzesień- rozpoczęcie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej

Schowek-6

Rok 2018- otrzymanie certyfikatu WMZPN „Piłka Nożna w Szkole"

 CERT CERT  

Rok 2018- otrzymanie certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu"

Schowek-4

Rok 2019- wrzesień- stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Pani mgr Kamila Boros. Na wicedyrektora powołana zostaje Pani mgr Barbara Jarosz.

historia1 dyr

 

25.03.2020- ze względu na epidemię koronawirusa, zgodnie rozporządzeniem MEN, szkoła rozpoczyna nauczanie zdalne.

30.09.2020- podpisanie porozumienia współpracy z Elbląską Uczelnią Humanistyczno - Ekonomiczną.

EUHE EUHE EUHE

26.10.2020- szkoła przechodzi na nauczanie na odległość- nauczanie zdalne.

01.09.2021- IV Liceum Ogólnokształcące weszło w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, razem ze Sportową Szkołą Podstawową nr 3 i Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu. Dyrektorem szkoły zostaje P. mgr Hanna Szuszkiewicz, natomiast na wicedyrektorów powołane zostają: P. mgr Kamila Boros, P. mgr Barbara Jarosz i P. mgr Małgorzata Lewicka.

Dyrekcja

1.09.2021- Zespół Szkół i Placówek Sportowych organizuje Miejską Inaugurację Roku Szkolnego w hali MOS-u

Inauguracja

10.2021- w naszej szkole gościli koszykarze 3x3 Szymon Rduch, Przemysław Zamojski i Paweł Pawłowski, olimpijczycy z Tokio

 Koszykarze Koszykarze Koszykarze

11.2021- uczennica klasy 3a Klaudia Kapteina otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium