Skład Rady Rodziców:

 

Przewodniczący

Aleksandra Wojtyniak

 

Zastępca przewodniczącego

Anna Rogowska

 

Skarbnik

Agata Zielińska 

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

nr konta 30 8313 0009 5200 4946 2000 0010

W treści prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.