STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w szkole są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy a co więcej i rówieśników. Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie „Standardy Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa. W dokumencie „Polityka ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu” zapisane są:

  1. procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu szkoły oraz rówieśników;
  2. zasady dostępu małoletniego do Internetu oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami;
  3. zasady bezpiecznych relacji personelu szkoły z małoletnimi, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z uczniami.

Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników szkoły, w tym wolontariuszy oraz praktykantów. Pełne wersje dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły, bibliotece, u pedagoga i psychologa.