Drogi Uczniu, Droga Uczennico,
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce, dlatego bardzo dziękujemy, że jesteś z nami! Badania prowadzone są przez Fundację UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską oraz fundację Dbam o Mój Z@sięg. W badaniu mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas czwartych i wyższych szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Twoja opinia i Twoje samopoczucie są dla nas ważne. Dlatego chcemy zadać Ci kilka pytań dotyczących tego, jak o sobie myślisz, co nie pozwala Ci być sobą i na czyje wsparcie możesz najbardziej liczyć.
Naszym celem jest stworzenie, na bazie wyników tych badań, kampanii społecznej, która pozwoli
młodym ludziom myśleć o sobie lepiej, być sobą. Tak po prostu.

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje o samym badaniu:

  • Badanie jest ANONIMOWE, to znaczy, że nikt nie będzie mógł zidentyfikować Twoich odpowiedzi;
  • Badanie jest POUFNE, to znaczy, że wiedza zgromadzona podczas całego badania nie będzie udostępniana nikomu nieuprawnionemu;
  • Badanie jest DOBROWOLNE, więc nikt nie może Cię zmusić do wzięcia w nim udziału, ale będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujesz się nam pomóc;
  • Udział w badaniu zajmuje około 30 minut;
  • Prosimy, abyś wypełniał ankietę samodzielnie pamiętając, że nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Twoje odpowiedzi powinny być szczere i udzielane zgodnie z prawdą;
  • Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w badaniu, nawet już po jego rozpoczęciu.

BADANIA TRWAJĄ OD 25 PAŹDZIERNIKA 2022 roku do 26 LUTEGO 2023 roku!

ANONIMOWOŚĆ I POUFNOŚĆ
Twoje odpowiedzi będą zapisywane i kodowane w sposób anonimowy. Żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację Twojej osoby, nie będą zapisywane, a informacje nie będą pozyskiwane bez Twojej wiedzy. Wyniki badania będą wykorzystane tylko dla celów naukowych i do stworzenia projektu wsparcia młodych. Badanie jest zgodne z normami etycznymi obowiązującymi w projektach badawczych z udziałem ludzi, na podstawie kodeksu etyki badań naukowych ESOMAR.

DOBROWOLNY UDZIAŁ
Udział w badaniu jest dobrowolny. Możesz w każdej chwili przerwać odpowiadanie na pytania i zamknąć okno przeglądarki bez żadnych konsekwencji. Twój udział w wypełnianiu ankiety zakłada, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie zebranych informacji w sposób anonimowy dla celów badawczych.

CZAS START
Pamiętaj, że do ostatecznej analizy brane będą pod uwagę jedynie te ankiety, które zostaną ukończone. Nie ma możliwości zapisywania danych, a więc prosimy o odpowiedź na wszystkie zawarte w ankiecie pytania.

Jeszcze raz dziękujemy za Twoją pomoc i poświęcony czas!

MŁODE GŁOWY List Do UCZNIOW.pdf

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie zgody na udział w badaniu MŁODE GŁOWY. Jako mama wiem, że stan psychiczny młodzieży w Polsce jest alarmujący. Jako założycielka Fundacji UNAWEZA chcę działać. Stworzyliśmy program badawczo – edukacyjny dla szkół, który będzie wspierać młodych ludzi. To pierwszy tego typu projekt na tak szeroką skalę. Opracowane badania posłużą do stworzenia kompleksowej kampanii dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Tworzymy projekt z koalicją fundacji, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych oraz ekspertów – Martyna Wojciechowska, mama, prezeska Fundacji UNAWEZA, dziennikarka i podróżniczka.

Martyna Wojciechowska


Informacje o projekcie
Projekt badawczy dotyczący poczucia własnej wartości i sprawczości MŁODE GŁOWY to inicjatywa Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską, realizowana przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Ma na celu szerokie zbadanie stanu psychicznego dzisiejszej młodzieży, a następnie stworzenie na bazie wyników kampanii edukacyjnej dla młodych ludzi, rodziców i nauczycieli. Badanie kierujemy do uczniów szkół podstawowych (od czwartej klasy włącznie) oraz ponadpodstawowych. Wszystkie czynności badawcze podejmowane są w ramach trwającego programu pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, do którego przystąpiła szkoła, do której uczęszcza Pani/a dziecko. To program edukacyjny dla szkół, w
którym uczestniczy już ponad 1,5 tysiąca szkół w całej Polsce, prowadzony przez Fundację Dbam o Mój Zasięg, realizującą badania wśród polskich uczniów od 2015 roku, wiele z nich przy wsparciu wojewódzkich kuratoriów edukacji.
Kierownikiem badania jest dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Pytania można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na www.mlodeglowy.pl

Informacje o badaniu
Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. Głównym celem działań jest dokonanie oceny poziomu poczucia własnej wartości oraz sprawczości przez młodzież szkolną z uwzględnieniem czasu zdalnej edukacji i pandemii koronawirusa. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji wspierających młodzież w okresie dojrzewania, jak również będą podstawą do przygotowania ogólnopolskiej kampanii społecznej.Wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut, a uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów w szkole, w obecności nauczyciela prowadzącego. Nauczyciel będzie osobą kompetentną do procesu gromadzenia danych, zostanie wyposażony w odpowiednią instrukcję. Podczas prowadzonych badań nie są gromadzone żadne dane, które mogą wpłynąć na jego anonimowość. Zostaną użyte jedynie do tworzenia zbiorczych zestawień tabelarycznych wykorzystywanych podczas pisania raportu końcowego oraz wysyłki wyników z prowadzonych badań do zaangażowanych szkół.

MŁODE_GŁOWY_List_Do_Rodzicow_i_wzor_zgody.pdf

Młode głowy

BADANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY W POLSCE

Rusza ogólnopolski projekt "MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.

MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.

ŹRÓDŁO: https://mlodeglowy.we3studio.pl/

szkoła odpowiedzialna cyfrowo


Jaka jest idea projektu?
Ideą projektu jest poniesienie świadomości o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, wspieranie szkoły w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego.

Zależy nam również na wzbudzaniu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Dlaczego go realizujemy?
W społeczeństwie funkcjonują negatywne stereotypy związane z używaniem zasobów sieci, zaś poziom rzetelnej wiedzy o nowych technologiach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli często jest niski.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji wciąż są rzadko wykorzystywane w sposób kreatywny i higieniczny.

Problem e-uzależnień jest bardzo często pomijany w szkolnych programach profilaktycznych i wychowawczych, część szkół w Polsce nie tworzy szkolnych zasad używania mediów cyfrowych, a w statutach szkolnych wprowadza bezwzględne zakazy używania smartfonów.

Szkoły w Polsce rzadko tworzą przestrzeń sprzyjającą nawiązywaniu relacji, a uczniom brakuje umiejętności świadomego pozostawania poza przestrzenią internetu.

W polskich szkołach brakuje systemowego wspierania rozwoju kompetencji miękkich wśród uczniów i nauczycieli. Szkoły w stopniu niewystarczającym wspierają lokalną społeczność.