Warsztaty w Piaskach  Warsztaty w Piaskach  Warsztaty w Piaskach

17 czerwca 2014 roku uczniowie klas IA, IIA i IIF IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu wzięli udział w zajęciach, zorganizowanych w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. Prowadzący, prof. dr hab. Zbigniew Endler i dr Sylwester Stanicki, zabrali licealistów z klas z rozszerzoną geografią na warsztaty terenowe w Piaskach.

 Job interview  Job interview  Job interview

Dn. 15 stycznia uczniowie klas trzecich z rozszerzeniem z j. angielskiego uczestniczyli w zajęciach, prowadzonych przez wykładowcę PWSZ w Elblągu, panią mgr Grażynę Zumkowską. Warsztaty były bardzo ciekawe, ponieważ dotyczyły tematyki "Job interview", a więc zagadnień, które są niezbędne w dorosłym życiu.

Dnia 11.12.2012 r. Uczniowie klas trzecich z grupy z rozszerzonym j. angielskim udali się do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Celem wyprawy był wykład na Wydziale Filologii Angielskiej na temat pisania CV oraz listów motywacyjnych w języku angielskim. Zajęcia poprowadziła wykładowczyni PWSZ, która przekazała uczniom istotną wiedzę o pisaniu tych dokumentów. Uczniowie dowiedzieli się o różnicach między brytyjskim a amerykańskim CV. Grupa jest bardzo zadowolona z uczestnictwa w wykładzie i zdobyła praktyczne umiejętności w pisaniu obu aplikacji.

Sara Chont III F

Obecnie coraz bardziej oczywistym staje się fakt, iż era energetyki, opartej na nieodnawialnych źródłach energii, zbliża się nieuchronnie ku końcowi. Jednym z najbardziej obiecujących , niekonwencjonalnych źródeł energii jest energia słoneczna. Słońce jest powszechnie uważane za źródło niewyczerpanej i najbardziej przyjaznej środowisku i, co najważniejsze, bezpłatnej energii odnawialnej. Korzystanie z jego zasobów w związku z rozwojem energetyki solarnej staje się coraz bardziej popularne i ekonomicznie uzasadnione.

 Współpraca z PWSZ  Współpraca z PWSZ  Współpraca z PWSZ

6 grudnia 2012 roku dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego dr Sylwester Stanicki spotkał się z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Walczykiem w siedzibie uczelni przy ulicy Wojska Polskiego w Elblągu. Spotkanie miało na celu podpisanie znowelizowanej umowy o współpracy między placówkami.

 Debata  Debata  Debata

W ramach współpracy ze szkołami średnimi Instytut Politechniczny zaprosił  uczniów IV LO w Elblągu do udziału w wykładzie dr Agaty Rychter „Zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego”. Zajęcia są realizowane pod merytoryczną opieką Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja. Wykład miał formę aktywną – debaty, zatytułowanej: „Gaz łupkowy przekleństwo czy dobrodziejstwo Regionu Bałtyckiego.”