Opis testu sprawności fizycznej - piłka nożna

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z piłki nożnej:

 

 

Opis testu sprawności fizycznej - piłka ręczna

Termin przeprowadzenia prób spawności fizycznej z piłki ręcznej:

 

 

Opis testu sprawności fizycznej - judo

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej z sportów walki:

 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

 

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

KLASA OGÓLNA  – PSYCHOLOGICZNO-KULTUROWA
Integracja

Przedmioty w rozszerzeniu – język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie lub język angielski, lub drugi język obcy.

 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

 

 ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z PIŁKĄ NOŻNĄ 

Przedmioty w rozszerzeniu - matematyka, język angielski lub geografia lub biologia lub drugi język obcy.

1 27 sportowa - piłka nożna*

KLASA SPORTOWA PIŁKA RĘCZNA / SPORTY WALKI Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII
Klasa patronacka AMiSNS

 

Przedmioty w rozszerzeniu – język angielski, matematyka lub geografia lub biologia lub drugi język obcy.

 

1 27 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 6/2024 Dyrektora ZSiPS w Elblągu.

 

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o posiadaniu bardzo dobrego stanu zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

art. 137 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu z dnia 28 lutego 2024 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej

Druk orzeczenia lekarza - klasy sportowe

 

 

Ulotka 1