XXIV Gala Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"  XXIV Gala Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"  XXIV Gala Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych"

We wtorek, 24 kwietnia 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu przy ulicy Stary Rynek odbyła się XXIV Gala Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych". Laureatką Zespołu Szkół i Placówek Sportowych została Paulina Żabińska z klasy II a, która została nagrodzona przez Prezydenta Miasta Elbląg.

Paulina prowadzi swoją działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Udziela się na rzecz schronisk, pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Uczestniczy w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności i pieniędzy dla potrzebujących.
Dziękujemy Paulinie Żabińskiej za wielkie serce oraz bezinteresowną pomoc na rzecz drugiego człowieka.

SKW