Wycieczka edukacyjna  Wycieczka edukacyjna  Wycieczka edukacyjna

29 września 2022 r. uczniowie naszej szkoły (klasa 1e,3c, 3a) brali udział w wycieczce edukacyjnej do rezerwatu przyrody „Mewia Łacha", który znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana". Jest to rezerwat faunistyczny ptaków na Pobrzeżu Gdańskim utworzony w 1991 r. nad Zatoką Gdańską przy ujściu Przekopu Wisły do Bałtyku. Chroni on miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw i siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Rezerwat jest włączony do sieci Natura 2000.

Pogoda nam dopisała, więc wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieć możliwość uczestniczenia w kolejnej, równie interesującej wycieczce po naszym regionie.